Administració de Finques a Barcelona i Castelldefels

Administració de Finques

En Finques Pàdua ens dediquem a l’administració de finques i comunitats de propietaris a Barcelona i Castelldefels des de fa més de 50 anys.

Som administradors de finques col·legiats,  per la qual cosa li garantim una gestió seriosa, professional i d’excel·lència que hem desenvolupat durant tants anys d’experiència.

La nostra principal funció és la gestió de comunitats de veïns i de béns immobles de tercers, a més de portar la conservació i el manteniment de la propietat immobiliària per augmentar la seva revaloració i la seva rendibilitat.


Comptabilitat

Ens encarreguem de portar els comptes de la seva comunitat de forma clara per saber el seu estat, i estar al tant de la situació i dels seus moviments. A més de portar la comptabilitat, elaborar els pressupostos, comptes i balanços anuals entre uns altres.

Gestió administrativa

Mitjançant l’elaboració de comunicats de convocatòries i control d’assistències a les juntes tant ordinàries com a extraordinàries de la comunitat de veïns, remetem les actes i la seva transcripció al llibre oficial.

Realitzem les gestions davant organismes oficials i presentació de les instàncies corresponents, així com la tramitació de subvencions i ajudes municipals disponibles.

Disposem de sales de reunions en Barcelona d’ús gratuït per a la celebració de Juntes.

Comptem amb un servei de missatgeria pròpia que facilita la diligència de les gestions encomanades.

Consulti més informació sobre els nostres serveis de comptabilitat per a comunitats de propietaris i finques.


Mediació

Ens encarreguem d’intervenir entre els propietaris i llogaters; entre propietaris i administracions públiques i entre els mateixos propietaris en els casos de les comunitats de veïns.

Busquem la solució adequada tant dels petits problemes com dels grans d’una manera ràpida i eficaç.

Disposi de més informació en el nostre treball de mediació comunitària.


Assessoria Jurídica

Li ajudem en el compliment de la normativa legal aconsellant-li en les seves decisions, vetllant pel bon funcionament de la seva comunitat de veïns i donant compliment als acords de les juntes.

Interpretant i aplicant la legislació vigent amb l’objectiu d’unificar criteris per evitar litigis.

Assessorament i representació

Assessorem sobre totes les matèries relacionades amb la propietat immobiliària, i a més, pot representar oficialment al propietari, si així ho desitja, davant tercers (llogaters, administració pública i comunitats).

Conegui més sobre assessoria jurídica en Barcelona per a comunitats de veïns i finques que li oferim.


Inspecció i Seguretat

Comptem amb un servei de col·laboració per a estar present en les comunitats per a la revisió de les diferents inspeccions que garanteixin la seguretat dels veïns. Ocupant-se del compliment de les mesures de seguretat, la verificació i el control dels terminis amb aquestes inspeccions.

Obtingui més informació sobre ITE Barcelona i elements de seguretat que ha de saber.


Assegurances

Disposar d’una bona assegurança és fonamental per prevenir qualsevol tipus de problemes si ocorre un incident. Per això és Finques Pàdua disposem d’acords amb empreses asseguradores capdavanteres en el sector, d’aquesta forma li podem oferir assegurances que compleixin amb els requeriments i a un preu de mercat.

A més ens ocupem de la resolució de sinistres i avaries davant les companyies asseguradores.

Accedeixi a les nostres assegurances per comunitats disponibles i consulti les seves cobertures.


Rehabilitació

En Finques Pàdua comptem amb la col·laboració de diverses empreses perquè el seu edifici sempre estigui en unes condicions òptimes.

Conserva i millora de les propietats

Ens ocupem de gestionar el manteniment de la propietat immobiliària en previsió de problemes, buscant la seva millora constantment.

Manteniment d’Immobles

Tenim acords amb arquitectes, lampistes, paletes, vidriers, empreses de neteja…, al servei de les comunitats amb atenció puntual i diligent.

Fem seguiment de les reparacions ordinàries i extraordinàries afavorint amb això el correcte manteniment de l’immoble.

Conegui més sobre el que li oferim en rehabilitació de edificis en Barcelona.


Gestió de béns immobles

Realitzem la gestió de finques amb criteris professionals, conscients del seu valor com bé d’inversió i estalvi. Som conscients de que el patrimoni immobiliari és, en molts casos, un llegat transmès de generació en generació, gestionem i actualitzem els lloguers, els seus cobraments i pagaments. Fem les liquidacions corresponents i un seguiment permanent d’impagats i morosos.

En Finques Pàdua li oferim una administració de finques amb transparència, innovació i serietat. Pregunti i li assessorarem sense compromís.