Auditoria de Patrimonis Immobiliaris a Barcelona

Auditoria de Patrimonis

L’Auditoria de Patrimonis Immobiliaris que realitzem a Barcelona i Castelldefels és un servei dirigit a particulars i empreses patrimonials i està dissenyat per optimitzar la rendibilitat dels immobles destinats a l’arrendament. Aquest servei comprèn una anàlisi en forma de diagnòstic en què s’avaluen d’una banda l’estat físic de l’immoble, la situació arrendatària, i el valor actual de les rendes i dels immobles auditats, complementat tot això amb una proposta d’actuació en els següents àmbits: manteniment, pla de racionalització de despeses i millora de la situació arrendatària. El servei d’Auditoria de Patrimonis inclou les següents actuacions:

  • Estudi legal dels títols de propietat, els contractes i la normativa urbanística aplicable.
  • Anàlisi i proposta per a l’optimització de rendes actuals i futures.
  • Anàlisi de l’estat físic de l’edifici on es troba l’immoble i propostes de millora.
  • Diagnòstic per a l’optimització dels costos que es derivin.
  • Definició i implementació de l’estratègia patrimonial immobiliària que correspongui.
  • Valoració a preus de mercat actualitzats de les rendes i dels immobles.

Gestió de Patrimonis Immobiliaris

A més del nostre servei d’Auditoria de Patrimonis Immobiliaris , realitzem en Finques Pàdua diferents tasques en la gestió de patrimonis immobiliaris amb la missió de dinamitzar i optimitzar la gestió dels seus actius amb l’objectiu de maximitzar la rendibilitat.

A més de que vetllem constantment per la seguretat del seu patrimoni, augmentant la qualitat de l’inquilí i oferint-li a est la millora substancial dels serveis i una fidelització creixent.

Si desitja demanar-nos informació sobre la nostra Auditoria de Patrimonis Immobiliaris que realitzem tant a Barcelona com a la ciutat de Castelldefels, posi’s en contacte amb nosaltres a través de la pàgina de contacte de Finques Pàdua, on ens podrà cridar, enviar un formulari o bé a través del nostre correu electrònic.