Assessoria Laboral en Barcelona | Gestoria Laboral

Laboral

Gestoria i assessoria laboral a Barcelona

En Finques Pàdua col·laborem amb una gestoria i assessoria laboral a Barcelona. Li assessoren en totes les matèries que sorgeixin de les relacions laborals en l’empresa, mitjançant un equip competent i professional que va incorporant constantment la nova normativa per a oferir un tractament modern i pròxim, que s’ajusti a les seves necessitats.

Els serveis que es realitzen mitjançant l’assessoria laboral són:

Seguretat Social

 • S’inscriu a l’empresa en la seguretat social i en centres de cotització.
 • Tramitació de l’afiliació, altes i baixes de treballadors, i les variacions de dades que es produeixin.
 • Preparar i enviar els butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social – TC1 i TC2.
 • Analitzar com correspon la classificació de la seguretat social per a socis, administradors i familiars vinculats a l’empresa.
 • Ajornament de quotes, realitzem recursos per reclamació deutes, confeccionem liquidacions complementàries, tramitem devolució de saldos creditors i vetllem per la resolució d’incidències.
 • Elaboració de contractes de treballadors, avaluant prèviament els avantatges i bonificacions dels tipus de contracte disponibles.
 • Tramitació dels parts de baixa mèdica, confirmació i alta – ILT.
 • Notificacions de parts per accidents de treball.
 • Tramitació de situacions específiques a causa de maternitat, incapacitat permanent o jubilació anticipada.
 • Informar i tramitar subvencions per a la formació dels treballadors d’una empresa que gestiona la Fundacion Tripartita.

Contractes Laborals

 • Preparar i redactar contractes laborals segons les característiques del lloc a cobrir, les necessitats que requereixi l’empresa, les circumstàncies personals del treballador, i amb la tipologia de contractes disponibles actualment i les seves bonificacions existents.
 • Contractes indefinits, temporals, formatius – de pràctiques i formació, amb i sense bonificació.
 • Contractes per a persones amb discapacitat.
 • Contractes de relleu.
 • Modificació dels contractes de treball – passar temporals en indefinits, tramitació de prorrogues en els contractes.
 • Notificació i registre de contractes en les corresponents Oficines de Treball -*OTG.
 • Suspensió de la relació laboral per permisos i llicències a treballadors.
 • Suposats d’extinció de la relació laboral.

Nòmines

 • Confecció mensual de les nòmines – fulles de salari.
 • Implementació de variables, complements, incentius i plusos en les nòmines.
 • Liquidació d’endarreriments per revisions en els convenis.
 • Ajust de retencions segons retribució i normativa fiscal vigent.
 • Preparació de liquidacions i quitances als treballadors.
 • Estudi de la relació laboral, conveni i circumstàncies contractuals per cada cas.
 • Preparació de cartes d’acomiadament i quitances.
 • Negociació col·lectiva i mediació amb els treballadors i el comitè d’empresa.

Assistència laboral

 • Assistència tècnica en les corresponents Inspeccions de Treball.
 • Col·laboració amb l’empresa en l’elaboració del Pla de Riscos Laborals.
 • Conciliacions amb els empleats en el CMAC.
 • Judicis en el Jutjat social.
 • Consignacions judicials per acomiadament.
 • Participació en la negociació col·lectiva.
 • Auditoria laboral.
 • Legalització del llibre de visites.

En Finques Pàdua oferim serveis de gestoria i assessoria laboral a Barcelona. Informi’s sense compromís! I li atendrem personalment.