Assessoria Legal i Advocats a Barcelona | Barri de Gràcia

Legal

Assessoria Legal

Oferim assessoria legal ja que comptem amb la col·laboració de
grans advocats en Barcelona de diferents especialitats, per oferir-los assessorament i consultoria legal, tant si és en l’àmbit empresarial com a personal.

En Finques Pàdua li oferim assessorament i mediació des de persones físiques fins a empreses i comunitats de veïns.

Dret Estrangeria

Es realitzen els següents serveis relacionats amb Dret d’Estrangeria:

 • Tràmits de Residència per Arrelament – social, familiar i laboral.
 • Renovació de Permisos de Residència
 • Processos de Reagrupació Familiar.
 • Residències Comunitàries per matrimoni realitzat amb Ciutadans de la Unió Europea.
 • Tramitació de la nacionalitat espanyola.
 • Recursos contra resolucions dictades per l’administració competent.

Dret Successori

En dret successori s’ofereix, mitjançant assessorament en temes legals:

 • Testaments, herències, últimes voluntats.
 • Preparació actes notorietat per a la declaració d’hereus.
 • Tràmits hereditaris.
 • Liquidació Impost Successions i Donacions.

Assistència jurídica en Tribunals i Òrgans Arbitrals

I a més assistència jurídica en els següents àmbits:

 • Civil.
 • Mercantil.
 • Penal.
 • Laboral.
 • Administratiu.

Comunitats de Veïns

Com a administradors de finques col·legiats l’assessoria legal consta principalment dels següents serveis per a les comunitats de veïns:

 • Informació de les novetats legislatives que sorgeixin tant a nivell jurídic-laboral com a relatives a organismes oficials i competents.
 • Assessorament i avaluació en el concernent procediments judicials per al cobrament de quantitats pendents i en general, tots els que afecten a les comunitats de propietaris -obres no consentides, reclamacions a constructores, alteració d’elements comuns.
 • Elaboració i revisió de quants documents legals necessiti com a contractes de lloguer o venda d’habitatges, locals i places d’aparcament.
 • Reclamacions extrajudicials per a la defensa de la seva comunitat de propietaris.

Tota l’assistència legal que necessiti la trobarà en Finques Pàdua. Ens encarregarem de tot, agrupant tota la informació que es necessiti i revisant els seus contractes legals, així com li assessorarem per garantir-li que compta amb la informació necessària i així prendre la decisió correcta en cada cas.

Si desitja tenir més informació sobre la nostra col·laboració a l’assessoria legal contacti’ns i un dels advocats del barri de Gràcia a Barcelona, li assessorarà sense compromís en allò que necessiti.